نویسنده = �������� �������� ������ �������� ��������
تحلیل عملکرد شورای حقوق بشر در خصوص پدیدۀ تغییرات آب‌وهوایی (2008-2020)

دوره 35، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 101-124

سید محمد کاظم سجاد پور؛ سید محمد رضی خردمند


بررسی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با بحران سوریه (2011 تا 2017)

دوره 32، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 5-38

سید محمد کاظم سجاد پور؛ سعید باغبان کندری