نویسنده = محمدرضا دهشیری
دلایل مشارکت مصر در ابتکار کمربند-راه

دوره 33، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 129-154

محمدرضا دهشیری؛ محسن غریبی


سیاست‌ خارجی برزیل و دیپلماسی علم و فناوری

دوره 32، شماره 3، آبان 1397، صفحه 101-132

محمدرضا دهشیری؛ محمد حسین نشاسته سازان