نویسنده = ������������ ������������ ��������
تأثیرات متقابل جهانی شدن و افراطی‌گری بر یکدیگر

دوره 31، شماره 3، آذر 1396، صفحه 121-162

سیدمحمد ساداتی نژاد؛ وحید مصاحبی محمدی