نویسنده = ����������������� �������������� ����������
محدودیت‌ها بر اصل حاکمیت در کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل

دوره 28، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 677-701

مصطفی تقی‌زاده انصاری؛ محمود اصفهانی‌نژاد